دوشنبه 28 خرداد 1397 -
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
محتوا/ لینکهای تصویری                            
     
پنجشنبه 24 خرداد 1397
محتوا/ لینکهای دایره ای                            
     
چهارشنبه 23 خرداد 1397
محتوا/ دسترسی سریع واکنشگرا                            
     
چهارشنبه 23 خرداد 1397
صفحات/ پوسته جدید                            
     
چهارشنبه 23 خرداد 1397
محتوا/ فیلم                            
     
شنبه 21 مرداد 1396
مطالب/ مسابقه طراحی نمازخانه ساختمان مرکزی                            
      مسابقه طراحی نمازخانه ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چهارشنبه 26 خرداد 1395
مطالب/ اولين جلسه برون سپاري دانشگاه در سال 1395                            
      اولين جلسه برون سپاري دانشگاه در سال 1395
چهارشنبه 18 فروردين 1395
مطالب/ آخرین جلسه کمیته اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      آخرین جلسه کمیته اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چهارشنبه 26 اسفند 1394
مطالب/ برنامه چهارساله دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      برنامه چهارساله دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوشنبه 24 اسفند 1394