برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز موفق به کسب تندیس دستگاه
اجرایی دارای خدمات برتر در جشنواره شهید رجایی استان آذربایجانشرقی شد

کسب تندیس دستگاه اجرایی دارای خدمات برتر در جشنواره شهید رجایی استان آذربایجانشرقی توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1397/06/11

برگزاری جلسه بازنگری
و ویرایش نهایی برنامه استراتژیک

جلسه بازنگری و ویرایش نهایی برنامه استراتژیک
1397/04/13

پایان دومین دوره آموزشی مدیران
بیمارستانهای منطقه شمال غرب کشور

دومین دوره آموزشی مدیران بیمارستان های دولتی در منطقه دو آمایشی به پایان رسید.
1397/04/13

نخستين کارگروه توسعه مديريت
برگزاری نخستين کارگروه توسعه مديريت دانشگاه علوم پزشکی تبريزدر سال جاری

برگزاری نخستين کارگروه توسعه مديريت دانشگاه علوم پزشکی تبريزدر سال جاری
1397/03/12

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز موفق به کسب تندیس دستگاه
  اجرایی دارای خدمات برتر در جشنواره شهید رجایی استان آذربایجانشرقی شد

  کسب تندیس دستگاه اجرایی دارای خدمات برتر در جشنواره شهید رجایی استان آذربایجانش

  برگزاری جلسه بازنگری
  و ویرایش نهایی برنامه استراتژیک

  جلسه بازنگری و ویرایش نهایی برنامه استراتژیک

  پایان دومین دوره آموزشی مدیران
  بیمارستانهای منطقه شمال غرب کشور

  دومین دوره آموزشی مدیران بیمارستان های دولتی در منطقه دو آمایشی به پایان رسید.

  نخستين کارگروه توسعه مديريت
  برگزاری نخستين کارگروه توسعه مديريت دانشگاه علوم پزشکی تبريزدر سال جاری

  برگزاری نخستين کارگروه توسعه مديريت دانشگاه علوم پزشکی تبريزدر سال جاری

   برنامه عملیاتی مدیریتهای معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز

   برنامه عملیاتی سال 1395 مدیریتهای معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز
   دوشنبه بیست و چهارم اسفند 1394

   برنامه چهارساله دانشگاه علوم پزشکی تبریز

   برنامه چهارساله دانشگاه علوم پزشکی تبریز
   دوشنبه بیست و چهارم اسفند 1394

   اسناد بالادستی تدوین برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت

   اسناد بالادستی تدوین برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت
   شنبه پانزدهم اسفند 1394

   برنامه

   مستندات برنامه ششم توسعه
   يکشنبه نهم اسفند 1394

    1396/01/08

    برنامه استراتژیک

    معاونت توسعه مدیریت و منابع ...
    1395/12/22
    1395/12/22
    1395/12/22

     نکته هایی درآیین نگارش نامه هاي اداري

     فایل قابل دانلود نکته هایی درآیین نگارش نامه هاي اداري
     1395/05/09

      دانشگاه علوم پزشکی تبریز موفق به کسب تندیس دستگاه
      اجرایی دارای خدمات برتر در جشنواره شهید رجایی استان آذربایجانشرقی شد

      کسب تندیس دستگاه اجرایی دارای خدمات برتر در جشنواره شهید رجایی استان آذربایجانشرقی توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز
      1397/06/11

      برگزاری جلسه بازنگری
      و ویرایش نهایی برنامه استراتژیک

      جلسه بازنگری و ویرایش نهایی برنامه استراتژیک
      1397/04/13

      پایان دومین دوره آموزشی مدیران
      بیمارستانهای منطقه شمال غرب کشور

      دومین دوره آموزشی مدیران بیمارستان های دولتی در منطقه دو آمایشی به پایان رسید.
      1397/04/13

      نخستين کارگروه توسعه مديريت
      برگزاری نخستين کارگروه توسعه مديريت دانشگاه علوم پزشکی تبريزدر سال جاری

      برگزاری نخستين کارگروه توسعه مديريت دانشگاه علوم پزشکی تبريزدر سال جاری
      1397/03/12