برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

برگزاری جلسه بازنگری
و ویرایش نهایی برنامه استراتژیک

جلسه بازنگری و ویرایش نهایی برنامه استراتژیک
1397/04/13

پایان دومین دوره آموزشی مدیران
بیمارستانهای منطقه شمال غرب کشور

دومین دوره آموزشی مدیران بیمارستان های دولتی در منطقه دو آمایشی به پایان رسید.
1397/04/13

نخستين کارگروه توسعه مديريت
برگزاری نخستين کارگروه توسعه مديريت دانشگاه علوم پزشکی تبريزدر سال جاری

برگزاری نخستين کارگروه توسعه مديريت دانشگاه علوم پزشکی تبريزدر سال جاری
1397/03/12

  برگزاری جلسه بازنگری
  و ویرایش نهایی برنامه استراتژیک

  جلسه بازنگری و ویرایش نهایی برنامه استراتژیک
  1397/04/13

  پایان دومین دوره آموزشی مدیران
  بیمارستانهای منطقه شمال غرب کشور

  دومین دوره آموزشی مدیران بیمارستان های دولتی در منطقه دو آمایشی به پایان رسید.
  1397/04/13

  نخستين کارگروه توسعه مديريت
  برگزاری نخستين کارگروه توسعه مديريت دانشگاه علوم پزشکی تبريزدر سال جاری

  برگزاری نخستين کارگروه توسعه مديريت دانشگاه علوم پزشکی تبريزدر سال جاری
  1397/03/12

   برنامه عملیاتی مدیریتهای معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز

   برنامه عملیاتی سال 1395 مدیریتهای معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز
   دوشنبه بیست و چهارم اسفند 1394

   برنامه چهارساله دانشگاه علوم پزشکی تبریز

   برنامه چهارساله دانشگاه علوم پزشکی تبریز
   دوشنبه بیست و چهارم اسفند 1394

   اسناد بالادستی تدوین برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت

   اسناد بالادستی تدوین برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت
   شنبه پانزدهم اسفند 1394

   برنامه

   مستندات برنامه ششم توسعه
   يکشنبه نهم اسفند 1394

    1396/01/08

    برنامه استراتژیک

    معاونت توسعه مدیریت و منابع ...
    1395/12/22
    1395/12/22
    1395/12/22

     نکته هایی درآیین نگارش نامه هاي اداري

     فایل قابل دانلود نکته هایی درآیین نگارش نامه هاي اداري
     1395/05/09

      برگزاری جلسه بازنگری
      و ویرایش نهایی برنامه استراتژیک

      جلسه بازنگری و ویرایش نهایی برنامه استراتژیک
      1397/04/13

      پایان دومین دوره آموزشی مدیران
      بیمارستانهای منطقه شمال غرب کشور

      دومین دوره آموزشی مدیران بیمارستان های دولتی در منطقه دو آمایشی به پایان رسید.
      1397/04/13

      نخستين کارگروه توسعه مديريت
      برگزاری نخستين کارگروه توسعه مديريت دانشگاه علوم پزشکی تبريزدر سال جاری

      برگزاری نخستين کارگروه توسعه مديريت دانشگاه علوم پزشکی تبريزدر سال جاری
      1397/03/12
       مطالب > مطالب