دوشنبه 28 خرداد 1397 -
  برچسب شده با جلسه
مطالب/ هفدهمین جلسه شورای مدیران                            
      هفدهمین جلسه شورای مدیران ساعت7.30 روز یکشنبه مورخ 1395/05/25
سه شنبه 26 مرداد 1395
مطالب/ شانزدهمین جلسه شورای مدیران                            
      شانزدهمین جلسه شورای مدیران هم اکنون در حال برگزاری است.
يکشنبه 17 مرداد 1395
مطالب/ اولین جلسه ماهانه معاونت توسعه با معاونین اداری و مالی معاونت ها و دانشکده ها                            
      اولین جلسه ماهانه معاونت توسعه با معاونین اداری و مالی معاونت ها و دانشکده ها برگزار گردید.
سه شنبه 29 تير 1395
مطالب/ دوازدهمین جلسه شورای مدیران                            
      دوازدهمین جلسه شورای مدیران ساعت12 روز یکشنبه مورخ 1395/04/27 در محل دفتر معاونت توسعه، به ریاست آقای دکتر دینوری و با حضور مدیران محترم حوزه معاونت برگزار گردید.
سه شنبه 29 تير 1395
مطالب/ جلسه طرح تملک دارایهای سرمایه ای                            
      جلسه طرح تملک دارایهای سرمایه ای با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری
دوشنبه 21 تير 1395
مطالب/ پنچمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه                            
      پنچمین جلسه شورای مدیران
يکشنبه 19 ارديبهشت 1395
مطالب/ اولین جلسه کمیته بررسی و ساماندهی ترافیک پردیسه دانشگاه                            
      اولین جلسه کمیته بررسی و ساماندهی ترافیک پردیسه
شنبه 18 ارديبهشت 1395
مطالب/ جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی                            
      جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی
دوشنبه 23 فروردين 1395
مطالب/ دومین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع                            
      دومین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تاریخ 1395/01/23
جمعه 20 فروردين 1395