برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت توسعه مدیریت و منابعDevelopment of management and resources Vice-Chancellor

فهرست اصلی
دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه قسمت یا واحـد : مدیریت نیروی انسانی دانشگاه
اسامـی افــــراد : امیر خسرو مدیرشهلا(مدیر نیروی انسانی ) شماره داخلــی : 208
شماره مستقیم : 33347980 شمــاره فـکـس : 33347980
نام حــــــــــوزه : معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه قسمت یا واحـد : مدیریت نیروی انسانی دانشگاه
اسامـی افــــراد : احد اسعدی(مسئول دفتر و کارگزین) شماره داخلــی : 208
شماره مستقیم : 33347980 شمــاره فـکـس : 33347980
نام حــــــــــوزه : معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه قسمت یا واحـد : مدیریت نیروی انسانی دانشگاه
اسامـی افــــراد : کلام ا... عباسی(معاون مدیر) شماره داخلــی : 207
شماره مستقیم : 33355933 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه قسمت یا واحـد : مدیریت نیروی انسانی دانشگاه
اسامـی افــــراد : محمود محمد میرزاپور(معاون مدیر ) شماره داخلــی : 204
شماره مستقیم : 33370408 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه قسمت یا واحـد : مدیریت نیروی انسانی دانشگاه
اسامـی افــــراد : محمد هراتی(رئیس اداره تامین و توزیع نیروی انسانی) شماره داخلــی : 226
شماره مستقیم : 33372127 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه قسمت یا واحـد : مدیریت نیروی انسانی دانشگاه
اسامـی افــــراد : خانم فرحی(رئیس اداره کارگزینی) شماره داخلــی : 209
شماره مستقیم : 33348430 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه قسمت یا واحـد : مدیریت نیروی انسانی دانشگاه
اسامـی افــــراد : علی ساسانی(رئیس اداره بازنشستگی) شماره داخلــی : 210
شماره مستقیم : 33355946 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه قسمت یا واحـد : مدیریت نیروی انسانی دانشگاه
اسامـی افــــراد : وحدت خیرخواهان حقیقی(رئیس اداره حقوق و دستمزد) شماره داخلــی : 202
شماره مستقیم : 33355949 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه قسمت یا واحـد : مدیریت نیروی انسانی دانشگاه
اسامـی افــــراد : خانم میرزازاده(رئیس اداره هیات علمی و اداره آموزش) شماره داخلــی : 285
شماره مستقیم : 33355896 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه قسمت یا واحـد : مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه
اسامـی افــــراد : دکتر محمدعلی مظهرقراملکی(مدیربرنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد) شماره داخلــی : 253
شماره مستقیم : 33359672 شمــاره فـکـس : 33359672