دوشنبه 28 خرداد 1397 -
 آرشیوفعالیتهای معاونت
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

برنامه عملیاتی مدیریتهای معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز

برنامه عملیاتی سال 1395 مدیریتهای معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوشنبه 24 اسفند 1394

برنامه چهارساله دانشگاه علوم پزشکی تبریز

برنامه چهارساله دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوشنبه 24 اسفند 1394

اسناد بالادستی تدوین برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت

اسناد بالادستی تدوین برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت
شنبه 15 اسفند 1394

برنامه

مستندات برنامه ششم توسعه
يکشنبه 9 اسفند 1394