دوشنبه 28 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  واحد سازمانی
نام کارمند :سید یعقوب نام خانوادگی: فتح الهی
سمت سازمانی :سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه شماره تماس :04133355934
 
 اتوماسيون اداري