پنجشنبه 28 دي 1396 - 30 ربيع الثاني 1439
  برچسب شده با دریافت لوح تقدیر
مطالب/ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      تقدیر مدیرکل بیمه سلامت از آقای دکتر دینوری
چهارشنبه 8 شهريور 1396
محتوا/ دریافت لوح تقدیر معاون توسعه                            
     
شنبه 16 ارديبهشت 1396