پنجشنبه 28 دي 1396 - 30 ربيع الثاني 1439
  برچسب شده با بیمارستان سینا
مطالب/ افزایش ۲.۵ طبقه ساختمان سوانح سوختگی مرکز سینا در بیش از ۶۰۰۰مربع                            
     
افزایش ۲.۵ طبقه ساختمان سوانح سوختگی مرکز سینا در بیش از ۶۰۰۰مربع

شنبه 21 مرداد 1396