پنجشنبه 28 دي 1396 - 30 ربيع الثاني 1439
  برچسب شده با سرپرست مالی
مطالب/ انتصاب                            
      انتصاب آقای سید هاشم میراب مرتضوی به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه
يکشنبه 4 مهر 1395