جمعه 31 فروردين 1397 - 04 شعبان 1439
 آرشیواخبار معاونت
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

تطبیق و امتیاز دهی مدارک و شرایط پرتوکاران دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شرایط پرتوکاران دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تطبیق و امتیاز دهی مدارک و شرایط پرتوکاران دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چهارشنبه 23 اسفند 1396

آغاز بکار چهارمین دوره آموزش مدیران بیمارستانهای دولتی

منطقه دو دوره مدیریت زنجیره تامین و خدمات پشتیبانی

آغاز بکار چهارمین دوره آموزش مدیران بیمارستانهای دولتی منطقه دو دوره مدیریت زنجیره تامین و خدمات پشتیبانی
شنبه 19 اسفند 1396

برگزاری ششمین جلسه معاونین توسعه مدیریت و منابع منطقه

دو آمایشی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

برگزاری ششمین جلسه معاونین توسعه مدیریت و منابع منطقه دو آمایشی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز
چهارشنبه 16 اسفند 1396

برگزاری 362 دوره آموزشی

برای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

برگزاری 362 دوره آموزشی برای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سه شنبه 15 اسفند 1396

احداث 13 پروژه بهداشتی و درمانی

توسط خیرین سلامت آذربایجانشرقی

توسط خیرین سلامت آذربایجانشرقی
شنبه 12 اسفند 1396

احداث 177 پروژه

در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

احداث 177 پروژه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چهارشنبه 9 اسفند 1396

بهره برداری 89 پروژه عمرانی

در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بهره برداری 89 پروژه عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چهارشنبه 9 اسفند 1396

طراحی 7 پروژه عمرانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

طراحی 7 پروژه عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چهارشنبه 9 اسفند 1396

راه اندازی مجددا سامانه مدیریت انرژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز...
چهارشنبه 27 دي 1396

آغاز بکار سومین دوره آموزش مدیران بیمارستانهای دولتی منطقه دو تامین و مدیریت مالی

سومین دوره آموزشی مدیران بیمارستان ها تحت عنوان "تامین و مدیریت مالی" شروع بکار نمود.

آغاز بکار سومین دوره آموزش مدیران بیمارستانهای دولتی منطقه دو تامین و مدیریت مالی
دوشنبه 11 دي 1396